محسن حسینی کومله

مربی دانشکده هنر


نام: محسن حسینی کومله
دانشکده: هنر
گروه: هنرهای تجسمی
مرتبه علمی: مربی

سوابق تحصیلی

مقطع:
رشته:
نام دانشگاه:
کشور:
سال اخذ مدرک:
دکترا
دانشجوی دکتری فلسفه هنر
دانشگاه آزاد همدان
ایران
1394
کارشناسی ارشد
ارتباط تصویری
دانشگاه سوره تهران
ایران
1389
کارشناسی
ارتباط تصویری
دانشگاه فردوسی مشهد
ایران
1387

سوابق اجرایی 3 عنوان

عنوان
سازمان
شروع
پایان
مدیر گروه گرافیک، ارتباط تصویری و پژوهش هنر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر
دی 1392
تاکنون
رئیس انجمن هنرهای تجسمی
اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان لنگرود
اردیبهشت 1393
تاکنون
دبیر کانون موسیقی دانشکده هنر
دانشگاه فردوسی مشهد
فروردین 1382
فروردین 1384

مقالات در نشریات 4 مقاله

عنوان مقاله
نام نشریه
سال انتشار
شماره جلد
شماره صفحه
«نقدی بر نام و نشان نخستین های مطبوعات گیلان»
گیله وا
1390
117
18
«سرآغاز تصویر گری در مطبوعات گیلان»
گیله وا
1391
121
21
تحلیل و بررسی طنزهای تصویری در مطبوعات دوران مشروطه در گیلان
کتاب همایش ملی گیلان در انقلاب مشروطه
1393
1
103
بررسی و تحلیل گرافیک مطبوعاتی در دوران قاجار با تاکید بر جریانات مشروطه خواهی
کتاب همایش بین المللی هنر، معماری و کاربردها
1395
1
52

تحقیقات 3 تحقیق

عنوان
گردآوری مجموعه تاریخ طراحی گرافیک گیلان
گردآوری مقام های موسیقی تربت جام
گردآوری نقوش سنتی استان خراسان با محوریت نقوش تربت جام